J A K  T O  T U  

F U N G U J E 

Obchodní pomínky nejsou moc zábavné, ale bez nich by to nešlo. Aby to nebyla až taková nuda, zjednodušila jsem je pro vás a tady máte ve zkratce to nejdůležitější:

Jak můžete zboží zaplatit?

Bankovním převodem nebo platbou přes PayPal

 • k ceně za zboží vám bude připočteno poštovné ve výši 95 Kč.

 • U objednávky nad 3 000 Kč poštovné neplatíte.

Kdy dostanete své zboží?

Po odeslání objednávky dostanete potvrzovací e-mail. Jakmile odešlu balíček, obdržíte e-mail o odeslání zboží. Balíček k vám dovezou profíci z PPL.

Pokud neobdržíte e-mail o potvrzení objednávky nebo neobdržíte zboží do pěti pracovních dnů od uskutečnění objednávky, kontaktujte mě na petra@freshistic.com nebo na tel. +420 605 950 138.

 

Jak lze zrušit objednávku?

Pokud jste již odeslali objednávku a zjistíte, že jste se ukvapili, informujte mě prosím co nejrychleji na petra@freshistic.com nebo na tel. +420 605 950 138 s informací, že objednávku rušíte. Nezapomeňte vždy uvést číslo objednávky nebo své kontaktní údaje.

 

Co dělat, když chcete zboží vyměnit?

Známe to každý, při koupi zboží na internetu se může stát, že vám obdržené zboží nebude sedět nebo se vám nebude zdát barva.

Pokud i přesto budete mít o zboží zájem, pouze budete chtít vyměnit velikost nebo budete chtít jinou barvu, zboží vám ráda vyměním.

Kontaktujte mě e-mailem na petra@freshistic.com nebo na tel. +420 605 950 138. Nezapomeňte uvést informaci, o jaké zboží se jedná (model/barva/velikost) a za jaké zboží ho chcete vyměnit (model/barva/velikost). Jakmile vám odsouhlasím možnost výměny zboží, zabalte prosím nepoužité zboží do balíku. Přiložte originál faktury, na které doplňte informaci, za jaké zboží chcete vyměnit (model/barva/velikost). Zásilku s označením „VÝMĚNA ZBOŽÍ“ pošlete Českou poštou nejpozději do 14 dnů od jejího převzetí na adresu:

 

Petra Mládková

Plzeňská 61

261 01 Příbram 1

 

Poštovné v tomto případě platíte vy.

 

Zboží vyměním dle vašich požadavků a pošlu zpět. Tentokrát už poštovné hradím já. Pokud si vyberete jiné zboží, u něhož se cena liší od původního zboží, domluvíme se na dorovnání rozdílu.

 

Co dělat, pokud chcete vrátit peníze?

Jsem si vědoma toho, že obdržené zboží vám nemusí vyhovovat, v takovém případě ho můžete vrátit do 14 dnů od převzetí zásilky. Své peníze dostanete zpět.

 

Nepoužité a nepoškozené zboží v originálním balení zabalte do balíku. Nezapomeňte do balíku přiložit informaci o bankovním účtu, na který chcete peníze vrátit. Takto připravenou zásilku s označením „VRÁCENÍ ZBOŽÍ“ pošlete Českou poštou nejpozději do 14 dnů od převzetí zásilky na adresu:

 

Petra Mládková

Plzeňská 61

261 01 Příbram 1

 

Zboží neposílejte zpět formou dobírky. Takto vrácené zboží nemohu převzít a prodlouží se tak doba, než vám vrátím peníze zpět.

 

Pokud dodržíte 14denní lhůtu na vrácení zboží, zboží nejeví známky nošení a je vráceno v původním stavu, vrátím vám plnou výši zaplacené částky včetně poštovného.

 

Co dělat, pokud chcete zboží reklamovat?

Na veškeré zboží, které na mém e-shopu můžete zakoupit, se vztahuje standardní záruka 24 měsíců. Reklamace jsou řešeny v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). Reklamované zboží zabalte do balíku, přiložte originál faktury a stručný popis vady výrobku. Rovněž uveďte své kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo). Takto připravenou zásilku s označením „REKLAMACE“ pošlete Českou poštou bez dobírky na adresu:

 

Petra Mládková

Plzeňská 61

261 01 Příbram 1

 

Po obdržení reklamace vás budu v zákonné lhůtě (do 30 kalendářních dnů) informovat e-mailem nebo telefonicky o posouzení reklamace s návrhem jejího řešení.

 

V případě, že bude reklamace posouzena jako oprávněná, postup bude následující:

 

zboží opravím a zašlu zpět (v případě odstranitelných vad nezpůsobených uživatelem nebo nesprávným užíváním)

 

zboží vyměním za nové nebo vrátím peníze (v případě neodstranitelných vad nebo výrobních vad nezpůsobených uživatelem)

 

V případě posouzení reklamace jako neoprávněné bude zboží zasláno zpět kupujícímu s vyrozuměním o zamítnutí reklamace a jeho odůvodněním. V případě nesouhlasu kupujícího se zamítnutím reklamace se řeší případy dle platné legislativy ČR.

 

Jak chráním vaše osobní údaje?

Veškeré informace o vaší osobě zpracovávám dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, a to pro obchodní účely na základě vámi vyplněného objednávkového formuláře nebo pro marketingové účely na základě vašeho souhlasu při objednání zboží nebo po zaškrtnutí tlačítek ve webovém formuláři. V případě, že brouzdáte po mých webových stránkách, mohu  sbírat údaje o návštěvách  mých webových stránek a sledovat užívání služeb prostřednictvím tzv. cookies, tyto údaje však nelze přiřadit k určitému subjektu.

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

Osobní údaje (jméno, adresa, telefon) předávám dopravci (Česká pošta nebo PPL s.r.o.) pouze za účelem dodání vaší objednávky.

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředám ani do jiných zemí EU.

 

 

A teď kompletně pro ty, kdo rádi čtou :-)

V Š E O B E C N É

 O B C H O D N Í  

P O D M Í N K Y

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) internetového obchodu Freshistic (dále jen „Internetový obchod“),umístněného na internetové adrese beafricaine.com (dále jen „Webová stránka“), který je  provozován podnikající fyzickou osobou, Petrou Mládkovou, nar. 2. 7. 1986, zapsanou v živnostenském rejstříku pod IČ 04729986, s místem podnikání Plzeňská 61, 261 01 Příbram 1 (dále jen „Prodávající“), bankovní spojení: č.ú. 1227657044/3030, vedeného u Air Bank a.s., upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webová stránka“ nebo „Webové rozhraní obchodu“) Internetového obchodu Prodávajícího.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

Nabídka zboží, objednávka, uzavření Smlouvy, způsob dopravy a platby
 1. Nabídka zboží

  1. Nabídkou zboží se rozumí vybrané zboží nabízené prostřednictvím katalogu na Webové stránce. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku, nabídka zboží je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží za podmínek uvedených v nabídce. Smlouva se považuje za uzavřenou za sjednaných podmínek teprve potvrzením objednávky, jak je uvedeno níže.

 2. Objednávka

  1. Objednávku může Kupující vytvořit pomocí formuláře na Webové stránce Internetového obchodu.

  2. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře na Webové stránce Internetového obchodu Kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy (viz čl. 1.4.1. Obchodních podmínek) a způsobu platby (viz čl. 1.5.1. Obchodních podmínek) Kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím.

 3. Uzavření Smlouvy

  1. Prodávající se zavazuje přijmout návrh Smlouvy Kupujícího, pokud tento návrh není v rozporu s Obchodními podmínkami, a zároveň tím potvrdí podmínky prodeje, jejichž změna je vyhrazena (cenu, způsob platby, způsob dopravy apod.). Prodávající potvrdí přijetí návrhu na e-mailovou adresu Kupujícího.

  2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti doručením přijetí objednávky, jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, přičemž toto potvrzení musí obsahovat kompletní rekapitulaci všech podmínek Smlouvy.

  3. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

 4. Způsob dopravy

  1. Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží ze Smlouvy určuje Prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.

  2. Posláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady na poslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku.

  3. V případě zasílání zboží do zahraničí si Prodávající vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dle aktuálního ceníku dodatečné náklady za dopravu do zahraničí.

 5. Způsob platby

  1. Prodávající umožňuje hradit zboží bezhotovostním převodem na účet nebo prostřednictvím platebního systému PayPal.

  2. Kupující uhradí cenu objednávky po jejím zadání na bankovní účet Prodávajícího pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který Kupující získá při dokončení objednávky. Cena se považuje za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího. Zboží nebude expedováno před provedením úhrady.

  3. Při osobním předání je možné platit v hotovosti. 

  4. Veškeré změny a především změny cen v Internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob. 

  5. Ceny nabízeného zboží a služeb (např. doprava) jsou uvedeny včetně DPH. Pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.

 6. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření Smlouvy

  1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu řádně uhradit.

  2. Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření Smlouvy uvedené Kupujícím jsou Prodávajícím považovány za správné. Jakékoliv škody nebo vícenáklady vzniklé uvedením nesprávných údajů ze stany Kupujícího nese výhradně Kupující.

  3. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

  4. Pro vyřizování stížností a získání dalších informací může Kupující využít e-mailové adresy: petra@freshistic.com. Podanou informaci nebo informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího.

 7. Slevové kupony a vouchery

  1. Pro případ, že by Prodávající poskytl jakoukoliv slevu na nabízené zboží formou slevových kuponů a voucherů, budou pro ně vždy platit následující pravidla:

 • Slevové kupony a vouchery není možné uplatňovat na zboží ve výprodeji.

 • Slevové kódy není možné uplatňovat opakovaně, pokud to není na slevovém kuponu nebo voucheru výslovně uvedeno.

 • Slevové kupony a vouchery nelze vzájemně kombinovat ani používat současně pokud to není na slevovém kuponu nebo voucheru výslovně uvedeno a není je možné kombinovat ani s jakoukoliv jinou slevou (množstevní, sezónní apod.).

 • V případě, že sleva nebo slevový kupón bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy, slevového kupónu nebo voucheru, má Prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kupónu nebo voucheru odmítnout. V takovém případě je uživatel informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel slevy či slevového kupónu nejasnosti, platí jejich výklad stanovený Prodávajícím.

 
Dodání zboží
 1. Dodací lhůta

  1. Dodací lhůta, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro Prodávajícího závazná.

  2. Prodávající se zavazuje Kupujícímu zboží v nejbližším možném termínu odeslat, a to zpravidla do tří dnů, nejpozději však do jednoho týdne od úhrady jeho ceny.

  3. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním doručení zboží.

 2. Přeprava, doručení a převzetí zboží

  1. V souladu s čl. 1.6.1. je Kupující povinen doručené zboží převzít. V případě nepřevzetí zboží je toto považováno za porušení Obchodních podmínek Kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím po zaplacení celé jeho kupní ceny. Okamžikem převzetí zboží také na Kupujícího přechází nebezpečí škody na věci. 

  2. Faktura (doklad o nákupu) není součástí dodávky a bude Kupujícímu zaslána e-mailem při potvrzení platby. V případě platby v hotovosti (u osobního předání) je doklad součástí dodávky.

  3. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky Prodávající doporučuje Kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu bez výhrad Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

  4. Reklamace mechanického poškození výrobku, neodpovídajícího zboží a jakékoliv zjevné vady patrné při převzetí zásilky od přepravce, je Kupující povinen uplatnit neprodleně po převzetí zboží. Prodávající neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud Kupující neprodleně toto poškození neuplatní v souladu s odst. 2.2.4. a 2.2.5. těchto Obchodních podmínek.

  5. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  6. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  7. Veškerá sdělení Prodávajícího mohou být Kupujícímu doručována na e-mailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu, uvedenou Kupujícím v objednávce či sdělenou jiným způsobem Prodávajícímu.

 
Odstoupení od Smlouvy
 1. Odstoupení od Smlouvy Kupujícím

  1. Pokud je Smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v Internetovém obchodě), má Kupující v souladu s § 1829 a n. Občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dní ode dne převzetí zboží. V takovém případě je Kupující povinen provést odstoupení písemně, a to formou e-mail zprávy doručenou na adresu Prodávajícího petra@beafricaine.com. Odstoupení musí obsahovat jednoznačný projev vůle směřující k odstoupení od uzavřené Smlouvy a dále musí obsahovat alespoň číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu Kupujícího pro vrácení peněz. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Kupující nejpozději v její poslední den doručí Prodávajícímu shora popsaným způsobem oznámení o odstoupení. Náklady spojené s navrácením zboží v takovém případě nese Kupující.

  2. V případě, že Kupující odstoupí od Smlouvy v zákonné čtrnáctidenní lhůtě a vrácené zboží není kompletní nebo je prokazatelně použité či poškozené, má Prodávající vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající v takovém případě vrací Kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu.

  3. Kupující bere na vědomí, že dle ust. § 1837 Občanského zákoníku nemůže odstoupit od Smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího, nebo pro jeho osobu.

  4. Kupující v případě využití práva na odstoupení od Smlouvy do čtrnácti (14) kalendářních dní od převzetí zboží zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

  5. Odstoupí-li Kupující oprávněně od Smlouvy, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to v zásadě stejným způsobem jako je přijal. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Kupní cena bude v případě bezhotovostní platby Kupujícímu poukázána na bankovní účet uvedený Kupujícím v odstoupení, jinak na bankovní účet, ze kterého byla platba přijata.

  6. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

  7. Odstoupí-li Kupující oprávněně od Smlouvy, vrací mu Prodávající náklady na poštovné ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, obvykle částku ve výši 48,- Kč (slovy: čtyřicet osm korun českých) v případě zboží zabaleného v obálce a částky ve výši 74,- Kč (slovy: sedmdesát čtyři korun českých) v případě zboží zabaleného v krabici. Výše vrácené částky vychází z ceníku České pošty. V případě, že Kupující odebral zboží osobně, náhrada poštovného mu nenáleží. V případě, že Kupující vrací zboží z jedné objednávky ve více zásilkách, je mu vráceno pouze jedno poštovné.

  8. Pokud Kupující odstoupí od Smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží Prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady Kupujícího zasláno zpět.

  9. Kupující má právo odstoupit od Smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží a Kupující neakceptoval příslušnou změnu Smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.

 2. Odstoupení od Smlouvy Prodávajícím

  1. Prodávající dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným sortimentem, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od Smlouvy.

  2. Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží a Kupující neakceptoval příslušnou změnu Smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.

  3. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoliv. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to na bankovní účet určený Kupujícím.

  4. Pokud Prodávající odstoupí od Smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat Kupujícího na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit Kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena.

  5. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy, dojde-li mu objednávka od Kupujícího, který v některém z předchozích závazkových vztahů s Prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od Smlouvy za chování ve smyslu ust. § 2002 odst. 2 Občanského zákoníku.

  6. V případě porušení podmínek Smlouvy a Obchodních podmínek Kupujícím, kdy Prodávající odstoupí od Smlouvy, je v takovém případě povinností Kupujícího uhradit Prodávajícímu veškeré náklady spojené s objednávkou Kupujícího, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej nepřevezme.

Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží bez časového omezení.

 3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:​​

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

4. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího prostřednictvím e-mailu a dále doručením reklamovaného zboží na výše uvedenou adresu místa jeho podnikání prostřednictvím pošty. Osobní reklamace je možná výhradně po předchozí domluvě. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

6. Při uplatnění práva z vadného plnění je Kupující povinen prokázat uzavření Smlouvy, Prodávající doporučuje za tímto účelem předložit zejména doklad o nákupu (fakturu). Kupující má povinnost vytknout Prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.

7. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného zaslání nového zboží bude Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

9. Jestliže Prodávající reklamaci neodmítne, zašle Kupujícímu prostřednictvím e-mailu potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo jiné identifikaci Prodávajícího a Kupujícího, předmět reklamace, lhůtu a způsob vyřízení reklamace. Kupující potvrdí Prodávajícímu, že potvrzení o přijetí reklamace obdržel.

10. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva, pokud mu nějaké prokazatelně vzniknou.

11. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je Prodávající povinen Kupujícího informovat, a to na e-mailovou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno Kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Prodávající v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.

12. V případě, že si Kupující nepřevezme reklamované zboží zaslané Prodávajícím na adresu sdělenou Kupujícím, je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet Kupujícího. O tomto postupu musí Prodávající Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 
Ochrana osobních údajů

1. Správcem osobních údajů na webu www.freshistic.com je Petra Mládková, se sídlem Plzeňská 61, 261 01 Příbram 1, IČ: 04729986 (dále jen "správce" nebo "prodávající"). Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“). Zpracovávány jso následující osobní údaje:

- jméno, příjmení

- e-mailová adresa

- telefonní číslo

- adresa/sídlo

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi kupujícím a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

 

3. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

 

4. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 

5. Na základě souhlasu návštěvníka webových stránek www.freshistic.com mu mohou být na e-mailovou adresu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení. Souhlas návštěvník projeví zaškrtnutím políček na webovém formuláři. Po zaškrtnutí políček následuje tzv. double opt-in (dvojí potvrzení) přes e-mail, který slouží k tomu, aby návštěvníka nemohl přihlásit nikdo jiný a souhlas se zpracováním osobních údajů mohl být považován za jasně a průkazně vyjádřený. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Údaje uchovávám do doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek a slev neboli obchodních sdělení, maximálně 5 let. 

 

6. Zpracování osobních údajů je prováděno Petrou Mládkovou, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 • poskytovatel služby Wix.com;

 • poskytovatel e-mailového klienta společnost SmartSelling a.s. , sídlem Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno;

 • dopravce společnost PPL CZ s.r.o., sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany;

 • dopravce státní podnik Česká pošta s.p., sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1.


7. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU. 

 

8. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese: petra@freshistic.com.

 

9. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.lookintomap.com, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách.

 

10. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

 

11. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

12. Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

 

13. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

 

14. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 
Závěrečná ustanovení
 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží k činnostem souvisejícím s provozem Internetového obchodu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“).

 2. Uzavřené Smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické nebo papírové podobě a nejsou přístupné. Jazykem komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím a jazykem Smlouvy je český jazyk.

 3. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.

 4. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat, změněné Obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění Obchodních podmínek nejsou změnou Obchodních podmínek dotčena.

 5. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Pokud by byly Obchodní podmínky v rozporu se zákonem, řídí se vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím zákonem.

 6. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně Prodávajícího.

 7. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Zákona o ochraně osobních údajů a Zákona o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění pozdějších předpisů.